Landelijke Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

Per 1 januari 2019  is er een nieuwe landelijke subsidieregeling voor het bouw en onderhoud van sportaccommodatie en de aanschaf van sportmaterialen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vindt het van belang dat accommodaties goed zijn onderhouden om zo kwalitatief hoogwaardige sport aan te bieden.

Aanvraagcriteria
(Amateur)Sportverenigingen kunnen deze subsidie aanvragen.  Vanuit het Rijk zijn de volgende aanvraagcriteria opgenomen:

  • De regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties. Beroepssport is uitgesloten.
  • De activiteiten beginnen vanaf 1 januari 2019.
  • Een activiteit mag niet óók gesubsidieerd worden door een andere regeling.
  • Er wordt geen subsidie gegeven voor activiteiten waarvan op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat.
  • De subsidie geldt maximaal drie jaar.

Subsidies kunnen aangevraagd worden vanaf 2 januari 2019. Subsidie kan worden aangevraagd voordat de activiteit heeft plaatsgevonden en deze aanvraag gaat vergezeld met een offerte voor de subsidiabele activiteit. De subsidies worden verleend op basis van inschrijving. Dit betekent dat het beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van aanvragen.

Hoogte subsidie
In 2019 wordt vanuit het Rijk voor deze subsidie € 87 miljoen beschikbaar gesteld. De algemene subsidie bedraagt 20%. Bovenop de algemene subsidieregeling van 20% kan er een aanvullende subsidie van 15% worden verleend voor energiebesparing en toegankelijkheid. Voor de aanvullende subsidie is een maatregelenlijst opgesteld die in aanmerking komen voor de subsidie. Hierbij kan gedacht worden aan het toepassen van HR-glas en het plaatsen van een lift.

Subsidies van minder dan € 5.000,- worden niet vastgesteld. Dit betekent dat een activiteit (zonder duurzaamheids- en/of toegankelijkheidsmaatregelen) een minimale investering vergt van € 25.000,- om voor de subsidie in aanmerking te komen. Het is mogelijk om verschillende aanvragen (van verschillende verenigingen) samen te voegen om te komen tot het drempelbedrag. De maximale subsidie is € 2.500.000,-.

Voorbeeld berekening
In de regeling van het ministerie wordt het volgende rekenvoorbeeld gegeven:

Activiteit Het installeren van led-verlichting
Kosten activiteit (incl. BTW) 30.000,-
Subsidie van 20% 6.000,-
Toeslag van 15% voor duurzaamheidsmaatregelen 4.500,-
Totale subsidie 10.500,-

Meer informatie: 

De subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties
Nadere informatie omtrent de regeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties