Pilot Horeca Oosterheidehal

In sporthal Oosterheide loopt op dit moment een pilot waarbij de horeca wordt geëxploiteerd door het Sportbedrijf van de gemeente Oosterhout. Er is sprake van een (tijdelijke) pilot omdat op dit moment een plan wordt ontwikkeld voor de horeca in de sporthallen. Dit plan bevat uiteindelijk een voorstel voor de keuze van de horeca- en exploitatievorm.

De afgelopen maanden zijn reeds diverse stappen gezet om te komen tot het plan voor de horeca in de afgelopen periode. Hiervoor is onder andere een vragenlijst uitgezet om uw mening als gebruiker van de sporthal te geven. Het plan is echter nog niet afgerond. Daarom wordt de horecapilot met 4 maanden verlengd tot en met februari 2019.