Uniek Sporten

Gemeente Oosterhout is aangesloten bij Uniek Sporten Brabant (voorheen sportloket West-Brabant). Het loket richt zich in de eerste plaats op mensen met een beperking die een duwtje in de rug nodig hebben om daadwerkelijk de stap te zetten om te gaan bewegen. Daarbij kunnen sportaanbieders die een aangepast sportaanbod hebben of hiermee willen starten bij Sportloket West-Brabant terecht voor advies. Door de samenwerking met Uniek Sporten vanuit het Fonds Gehandicaptensport wordt het mogelijk om zowel op regionaal als op landelijk niveau potentiële sporters beter van dienst te kunnen zijn bij een hulpvraag.

Het beweegaanbod voor mensen met een beperking in de gemeente Oosterhout is aangemeld voor de website www.unieksporten.nl. U kunt uw gegevens controleren en wijzigingen doorgeven via:

Onderdeel van Uniek sporten is Wheels2sport
Wheels2Sport zorgt ervoor dat mensen met een fysieke beperking binnen de provincies Noord-Brabant sporthulpmiddelen (bijv.  rolstoel, handbike of loophulpmiddel)  kunnen uitproberen. Door de beschikbaarheid van sportvoorzieningen vanuit een uitleenpool, wordt het mogelijk om uit het brede aanbod van sporten uiteindelijk de sport kiezen die het beste bij mensen met een beperking past.

Het vervoer naar een sportaanbieder is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Er zijn echter verschillende vervoersopties waar gebruik van gemaakt kan worden. Waarbij de meest ideale vervoersoptie afhankelijk is van de persoonlijke situatie en mogelijkheden.  Ook voor teamsporters zijn speciale vervoersregelingen Stichting Special Heroes Nederland.

Mede hierdoor kan gezamenlijk getraind worden en aan competities worden deelgenomen door het hele land. Kijk voor meer informatie op https://www.unieksporten.nl/sporter/vervoer

Provinciale doelstelling
Provincie Noord-Brabant heeft als doelstelling om 50.000 extra mensen met een beperking aan het sporten en bewegen te krijgen. Om de resultaten van alle inspanningen, om mensen met een beperking te stimuleren tot beweging, goed in beeld te krijgen, is vanuit de provincie een online registratietool uitgezet. Indien uw verenging een sport- of beweegaanbod voor mensen met een beperking willen wij u vragen de vragenlijst in te vullen. Dit duurt per activiteit ongeveer 5 minuten. De vragen gaan over de activiteiten die uw vereniging organiseert en over de deelnemers. Er wordt geen persoonlijke informatie over deelnemers gevraagd, maar uitsluitend groepsinformatie.

Ga naar de vragenlijst

De antwoorden geven de provincie en het sportloket veel informatie over alles wat er al gedaan wordt, maar bijvoorbeeld ook voor welke doelgroepen nog weinig wordt gedaan. Verder helpt deze informatie ook om de komende jaren verschillende organisaties nog effectiever te ondersteunen.