Er is een nieuwe update over de verruiming die geldt voor sportaanbieders vanaf 1 juli.
Helaas moeten wij meedelen dat wij nog geen definitief uitsluitsel hebben gekregen van overkoepelende instanties over de technische eisen die gelden bij de openstelling van de binnensport per 1 juli. Wij blijven onze uiterste best doen om hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te geven.

Protocol binnensport

Op basis van de bij de gemeente Oosterhout beschikbare informatie is een protocol opgesteld voor de openstelling van de binnensport. Dit protocol is hieronder bijgevoegd en geldt voor de binnensportlocaties in Oosterhout. Zoals hiervoor al aangegeven bevat het protocol diverse technische eisen met name over de ventilatie, nogmaals dit is onder voorbehoud van definitieve communicatie hierover vanuit de Rijksoverheid. Wij hebben wel besloten om dit in het protocol op te nemen zodat u zich hierop voor kunt bereiden. Wij verwachten dat als u aan deze eisen voldoet, de openstelling per 1 juli geen probleem is. Mocht uiteindelijk blijken dat de technische richtlijnen niet gelden dan worden deze ingetrokken. Voor de gemeentelijke binnensportaccommodaties geldt op dit moment dat gymzaal Slotjes, Ridderstraat en Dorst gesloten blijven. Ook dit is gebaseerd op de verwachte ventilatie-eisen.

Protocol buitensport

Het protocol voor de buitensport is geactualiseerd op basis van de laatste beschikbare informatie. De wijzigingen zijn opnieuw geel gearceerd en hebben met name betrekking op de toeschouwers in de kantine en de sportaccommodatie.

Hieronder vindt u de protocollen binnen- en buitensport per 1 juli 2020

Protocol binnensport juli 2020

Protocol buitensport juli 2020