Tijdens de persconferentie van maandag 28 september zijn de COVID-19 maatregelen aangescherpt. Deze maatregelen hebben ook invloed voor de sport- en beweegaanbieders zoals sportverenigingen, zwembaden, sportscholen, fitness clubs, dansscholen, maneges e.d. Er is uitgegaan bij het opstellen van deze maatregelen dat sport en bewegen bijdraagt aan de gezondheid van mensen van jong tot oud waardoor de verschillende sporten kunnen doorgaan. Zowel wedstijden als competities.

Deze maatregelen van 28 september zijn nu geldig in ieder geval tot 20 oktober aanstaande.

Het betreft voor de sport onder andere de volgende belangrijke maatregelen:

  • SPORTEN: Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Dus het is de bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat;
  • HORECA: Alle eet- en drinkgelegenheid bij sport- en fitnessgelegenheden en daarbij behorende terrassen, dus ook die bij zwembaden, sporthallen, sportscholen, dansscholen en sportvelden e.d. moeten gesloten zijn. Het doel van de maatregel is om groepsvorming na het sporten te voorkomen. Daarom moeten ook de horeca’s bij commerciële sportaanbieders gesloten zijn. Dit geldt voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt.
  • PUBLIEK/TOESCHOUWERS: Er mag geen publiek bij het sporten (trainingen én wedstrijden) worden toegelaten. Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten. Uiteraard geldt dat ook voor vrijwilligers met een ondersteunende taak en bijvoorbeeld scheidsrechters. ”Rij-ouders” van jeugd t/m 17 jaar van bezoekende teams maken onderdeel uit van het begeleidingsteam van de sporters en mogen dus worden toegelaten;
  • RIVM MAATREGELEN: Alle andere al bestaande RIVM richtlijnen en aanwijzingen blijven onverminderd van kracht.
  • MONDKAPJES: Per 1 oktober geldt dat we het dringende advies van het kabinet opvolgen en bezoekers van de binnensport locaties van Sportbedrijf Oosterhout vragen een mondkapje te dragen in de publieke ruimten. Dit hoeft niet tijdens het sporten.