Wijziging Onroerende zaak belasting gebruikersdeel

Op buitensportaccommodaties wordt door de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) Onroerende Zaakbelasting (OZB) geheven. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen het eigenaarsdeel (OZBE) en het gebruikersdeel (OZBG). Tot op heden werd het gebruikersdeel van de OZB (onder andere over sportvelden) op diverse sportparken opgelegd bij de gemeente Oosterhout. Dit is echter strijdig met de belastingwetgeving. De BWB heeft aangegeven dat, conform de belastingwetgeving, per 2019 het gebruikersdeel van de onroerende zaakbelasting (OZB) op diverse sportparken in de gemeente Oosterhout overgaat van de gemeente naar de daadwerkelijke gebruiker, de sportvereniging.