update per 11 mei: Protocol openstelling buitensport- en scoutingaccommodaties

Sinds 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18…